General Incorporated Association
Division of Plasma Physics
Association of Asia Pacific Physical Societies  
 

Committees


Board of Directors (decision body 2022-2024)


Mitsuru Kikuchi

Representative
director & CEO


Abhijit Sen
Chair
Rajideep Singh Rawat
Chair-Elect

Zensho Yoshida
Vice Chair
Fundamental Plasma Physics


Yoshiharu Omura
Vice Chair
Space Plasma Physics


R. Matsumoto
Executive OfficerMyeun Kwon
Vice Chair
Magnetic Fusion
Plasma Physics
M. Shiratani
Vice Chair
Budget

Tony Murphy
Vice Chair
Applied plasma
Physics

Peng-Fei Chen
Vice Chair Solar/Astro Plasma Physics

Min Xu
Vice Chair
Magnetic Fusion
Plasma Physics
Yutong Li
Vice Chair
Laser Plasma Physics


Rajaraman Ganesh
Vice Chair
Fundamental Plasma Physics


Wonho Choe
Vice Chair
Applied plasma Physics


Sudeep Bhattacharjeee
Vice Chair
Basic Plasma Physics


Hyyong Suk
Vice Chair
Laser Plasma Physics
Auditor

Yoshihiko Uesugi
DPP Secretary

Rui Ding
Scientific Secretary
Ryoko Nomura
Administrative Secretary
earlier committees
2014-2017,  2017-2018,  2018-2020,  2020-2022
 
Internatinal Honorary Advisory Committee

Liu Chen
Chair

Kunioki Mima
Vice Chair

Akira Hasegawa

Robert Leith Dewar

Patrick Diamond

Chuan Sheng Liu


TS Hahm

Lin I

Chiow-San Wong

TH Watanabe

Rikizo Hatakeyama

Francis F Chen

Suk Jae Yoo

YiKang Pu

Xian-Tu He

Chang Hee Nam


Heinrich Hora

R. Kodama

Ravi Kumar

Bimla Buti

Zuyin Pu

Ryoichi Fujii

Dong-Hun Lee

Abraham Chian

Arnab Rai Chaudhuri

Jingxiu Wang

M. Hoshino

Akio Komori

Xuru Duan

Jiangang Li


YS. Hwang

Won Namkung

Donald B. Melrose

Toshiki Tajima

Chio-Zong (Frank) Cheng

Kazunari Shibata

Hyeon Park
Return to Top